หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 1 (05-106) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 081-9599035  

อีเมลสาขา phyru0001@gmail.com