หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่