หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรมเสวนา เคล็ดไม่ลับการอ่านหนังสือให้มีความสุข ณ ห้องประชุมติงเซียงอาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรมเสวนา เคล็ด(ไม่) ลับการอ่านหนังสือให้มีความสุข  ณ ห้องประชุมติงเซียงอาคาร 24 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้
 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี  จิใจ 
 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล พันธ์ทวีทรัพย์  
 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เครานวล และ
 4.อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม
มาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ เคล็ดลับ ให้กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

แกลเลอรี่