หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกาศ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันและบริการวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันและบริการวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 สมัครร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แกลเลอรี่