หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย กับรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในงาน Research expo 2019

อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย กับรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในงาน Research expo 2019

แกลเลอรี่