ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

  • ประเมิน SAR ระดับคณะ 61

    วันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มี