เอกสารประกอบกิจกรรม "ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

24 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบกิจกรรม "ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (ไฟล์แนบ)

  1. เกณฑ์ตัวบ่งชี้ 1.1  ระดับปริญญาตรี 2558
  2. กำหนดการกิจกรรม
  3. Power Point การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด