ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

13 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 (05-108) งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมร่วมกับธุรการประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 28 มิถุนายน 2562