คณะวิทย์ฯ มรย. จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ

4 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม โครงการพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ (ในรูปแบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์รอยฮาน สะอารี อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก อาจารย์มุสตูรา ยะโกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม