คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ “ยาลอเกมส์” ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ “ยาลอเกมส์” ครั้งที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพครั้งแรก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2566 มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล และเปตอง มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 5 แห่งเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่