คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมงานเลี้ยงสร้างสรรค์ “ยาลอเกมส์” ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมงานเลี้ยงสร้างสรรค์การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ “ยาลอเกมส์” ครั้งที่ 5 โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 5 แห่งเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่