คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทย์ฯ มรย. เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและนิทรรศการวิชาการของ มรย. ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและนิทรรการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่