คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธาน

แกลเลอรี่