คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. มอ.ปัตตานี และ มนร. จับมือเฟ้นหาและพัฒนานักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มุ่งสู่ Olympic ในโครงการ Pre-Olympic วิชาการ 61

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประชุมร่วมกัน นำโดย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งคณาจารย์จากทั้ง 3 สถาบัน ในโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 เพื่อค้นหาและพัฒนานักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สู่โอลิมปิก

แกลเลอรี่