คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ นำโดยหลักสูตรวิทย์ฯ การอาหาร ร่วมด้วยหลักสูตรอื่นๆ จัดตลาดนัดความอร่อย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมตลาดนัดความอร่อย FST Market ครั้งที่ 2 ณ บริเวณทางเดินที่มีหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ข้าวยำทอด หัวข้าวเกรียบปรุงรส สลัดแขกผัดสด น้ำข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษาจะจัดในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายน 2561 เวลา 11.00 – 15.00 น.

แกลเลอรี่