คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นเจ้าภาพการแสดงในพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด "พลังปัญญาชน เคียงข้างประชาชน สร้างสังคม สู่ประชาธิปไตย" มีการจัดการแข่งขัน 11 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แฮนด์บอล กรีฑา และการแข่งขันกองเชียร์

แกลเลอรี่