คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีพบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรชุดใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยและวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5

แกลเลอรี่