คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมงาน 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมงานประชุมวิชาการ 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (ICRIEMS 2018) ณ Eastparc Hotel, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย มีบทความร่วมนำเสนอจำนวน 8 บทความ ซึ่งรายงานการประชุมวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล scopus (SCOPUS indexed proceeding) โดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับเชิญเป็น invited speaker บรรยายเรื่อง "Teaching Mathmetics in the 21st century. Fostering Mathematics Teachers' TPACK through a Learning Community"

แกลเลอรี่