คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญคณาจารย์เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ขอเชิญคณาจารย์เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกำหนดเสนอรายชื่อมายังสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่