คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม มีวิทยากร ประกอบด้วย นายทัศไนย เหมือนเสน รองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เปิดมุมมองยุค Thailand 4.0 กับการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ” นายอาสมิง ปูลา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ บรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวและการเข้าร่วมกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย” นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร บรรยายในหัวข้อ “นักศึกษาและนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัยกับยุค Thailand 4.0” และสิบตำรวจตรีมูฮำหมัดกอเซ็ง เจะอามะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บรรยายในหัวข้อ “การเรียน ความรู้และการทำงานในยุค Thailand 4.0”

แกลเลอรี่