คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปีวิทยาศาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู และผู้ที่สนใจร่วมชมงาน และสมัครการประกวดและแข่งขันต่าง ๆ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://science.yru.ac.th/science2016/page/327

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่