คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบการการศึกษาระดับปริญญาเอก และแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีร่วมชี้แจง

แกลเลอรี่