คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ และทุน UIS ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ และทุน UIS ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship

แกลเลอรี่