คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Yogyakarta State University และ University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Yogyakarta State University และ University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ดังไฟล์แนบ

แกลเลอรี่