คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อรับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยในสังกัดของท่านเพื่อรับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตามแบบฟอร์มดังไฟล์แนบ

แกลเลอรี่