คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ประจำปี 2550

  • คำขวัญ

    "วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม"