คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ประจำปี 2552

  • คำขวัญ

    "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า"