มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ให้นักศึกษา เข้าร่วม"กิจกรรม Ramadan สานสัมพันธ์ชาว SMC" ณ ร้าน Sahabat (พรุบาโกย)

ในวันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 16.30 เป็นต้น ให้นักศึกษา
เข้าร่วม"กิจกรรม Ramadan สานสัมพันธ์ชาว SMC" ณ ร้าน Sahabat (พรุบาโกย)

แกลเลอรี่