มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 11 และ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่