มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรม Ramadan สานสัมพันธ์ชาว SMC"

ในวันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม "กิจกรรม Ramadan สานสัมพันธ์ชาว SMC"ณ ร้าน Sahabat (พรุบาโกย) กิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เล่าสู่กันฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ " และมีบรรยายพิเศษหัวข้อ"การปฎิบัติตนในช่วงเดือนรอมฎอน"  ซึ่งนักศึกษาให้ความสำคัญเข้ากิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

แกลเลอรี่