มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม  2566 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่