มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวสมฤทัย หอมวงค์ ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย หอมวงค์ ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

แกลเลอรี่