มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมทั้งหมด 400 นวัตกรรม จากนวัตกรรมเรื่อง “A DESIGN AND EFFECTS OF EDUCATIONAL MOBILE APPLICATION FOR LANGUAGE AND MATHEMATICS LEARNING IN 21ST CENTURY” ในงาน THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซีย

แกลเลอรี่