มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น “การปฏิรูปการเรียนรู้”

ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น “การปฏิรูปการเรียนรู้” ณ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Research Creativity towards Sustainable Local Development)

แกลเลอรี่