มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รางวัลชมเชย ในกิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award

ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง  รางวัลชมเชย ในกิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award ด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ “มานะ มานี” และ Mobile Application ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่

แกลเลอรี่