มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทย์ฯ ในโอกาสรับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มอบโดยพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นแห่งปี Executive of The year 2019 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี

แกลเลอรี่