มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 (EXECUTIVE OF THE YEAR 2018)

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 (EXECUTIVE OF THE YEAR 2018) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่