ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดแบบครบวงจร

22 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานเรียนรู้สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

ฐานการเรียนรู้เรื่องเห็ดมีการห้องสำหรับปฏิบัติอย่างครบวงจร ได้แก่ ห้องสำหรับเขี่ยเชื้อเห็ดเพื่อทำเชื่้อเห็ดจากอาหารวุ้นหรือแม่เชื้อ ทำเชื้อขยายจากเมล็ดข้าวฟ่าง โรงเรือนสำหรับอักก้อนเชื้อเห็ด โรงเรือนสำหรับบ่มเชื้อเห็ด และโรงเรือนสำหรับเปิดดอกเห็ด ทางฐานเห็ดมีการเพาะเห็ดนางฟ้า นงรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดแครง เป็นต้น มีผลผลิตจำหน่ายตามช่วงเวลา