นางสาวพัชรี มณีศรี

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นางสาวพัชรี มณีศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครูผู้สอนนักเรียนโรงเรียนวัดประชุมชลธารา จังหวัดนราธิวาส

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ, รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง และรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นป.๑ - ป.๖