ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวด/แข่งขัน

18 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวด/แข่งขัน
ประกอบด้วย
1. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
2. การประกวดแข่งขันนวัตกรรมการจัดการขยะ
3. การประกวดแข่งขันภาพวาดพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิกที่นี่