มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16

26 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ ประกาศ ประกาศ
 กลับมาอีกครั้งสำหรับ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 16 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำหรับระดับอาชีวศึกษา 
และถึง 10 มกราคม 2565 สำหรับระดับอุดมศึกษา 
สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่
>>https://www.dropbox.com/sh/svcv5ysk9l8h7m6/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa?dl=0&fbclid=IwAR0tLcno3X6N9taN3Qck6SsZw_Yjp5WPW2ZN-MgfRp5gGaoZgt-VXiX5zCY
วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน
>>https://www.youtube.com/watch?v=c7X7UaEbTnY