สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 5 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 กรอกข้อมูลการสมัครพร้อมแนบหลักฐานผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio

นักเรียนสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2565

รอบที่ 1 หมดเขตรับสมัคร

การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

การดำเนินการ ช่วงวันที่
รับสมัครพร้อมยื่น Portfolio 2 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (คลิก ดูประกาศ)http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=718 24 มกราคม 2565
กำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 29 มกราคม 2565
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิก ดูประกาศ)http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=719 31 มกราคม 2565
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์(ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว) (คลิก ดูประกาศ)http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=721 11 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา(ค่าเทอม)เต็มจำนวน ระบบรายงานตัวออนไลน์ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

แกลเลอรี่