สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัตวศาสตร์ เรียนจริง จบแล้วมีงานทำ

ขอแสดงความยินดี 

ชื่อ : ทักษิณ นามสกุล : ทองบุญเรือง วัน เดือน ปี : 15 สิงหาคม 2541 ที่อยู่: 47 หมู่ 4 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 สัตวศาสตร์ รุ่น : สัตวศาสต์ รุ่น 3 งานปัจจุบัน : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สถานที่ : คลีนิกปันรักษ์สัตวแพทย์ - หมอฝน Face book : ทักษิณ ทองบุญเรือง (Bombey) คติ : ปัญหามีเยอะเหมือนเม็ดทราย แต่อย่าลืมนะว่าเม็ดทรายเล็กนิดเดียว

แกลเลอรี่