สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 20 พ.ค 2565 ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง เริ่ม วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการจัดการปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง

เริ่ม

วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565

รับจำนวนรวมจำกัด 700 ที่นั่ง

ข่าวดี ...ค่าเทอมลด 10 %

สามารถแบ่งชำระได้ 4 งวด

 

แกลเลอรี่