สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบคัดเลือกตรง โควตา) ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ไปยังน้องๆที่กำลังหาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตอนนี้เราเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบคัดเลือกตรง โควตา)  ปีการศึกษา 2566 แล้ว อย่าลืมมาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะ ⏬ ⏬ ⏬

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

- รับสมัครตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน QR Code  หรือตามลิงค์ดังแนบนะคะ                                                      - ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

แกลเลอรี่