สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ในโครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 1 


           เมื่อวันที่19 ก.ค. 60 ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณวันชนะ พรหมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ในโครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 1 ได้แก่ นายแวอัสรี แวมายิ นายจิรายุทธ แสงสิน และนางสาวนะจือละ วานิ ทีม Believe จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 

Ref : https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-427475734061903/photos/?tab=album&album_id=976703895805748

แกลเลอรี่