สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้ารับรางวัลการแข่งขันประกวดภาพถ่าย และการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ "พ่อ" ที่สุดในดวงในดวงใจ

เมื่อวันอังคารที่ 27ธ.ค.59 ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายธีรภัทร ติยัพเขตร์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดภาพถ่าย และการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ "พ่อ" ที่สุดในดวงในดวงใจ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  เป็นผู้มอบรางวัลจากการประกวดแข่งขัน

แกลเลอรี่