หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ในการเข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาคอมพิวเตอร์ ในโอกาสนี้ ทางสาขาฯ จัดกิจกรรม สาธิตการควบคุมหุ่นยนต์จากการเขียนโปรแกรม และ นวัตกรรม VR บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชม หรือ จัดกิจกรรมแนะแนวในลักษณะนี้ ทางสาขาฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางสาขาคอมพิวเตอร์ในวัน และ เวลาราชการ

แกลเลอรี่