อาจารย์ในหลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามร่วมเปิดงาน Grand Opening โรงแรม @INN YRU

24 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ร่วมงาน Grand Opening โรงแรม @INN YRU โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และแขกรับเชิญจำนวน 300 คน และทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติมอบของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์จากวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามให้กับคณะกรรมการประเมิน