นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ได้รับรางวัล 1 โล่รางวัล การเขียนโครงการนวัตกรรม (ระดับดี) 2 ผลงานนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน

8 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าว/วารสาร

ขอเเสดงความยินดีกับ นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
นางสาวฮัสวานี โส๊ะสันสะ 
นางสาวซีตีมาเรียม สาเม๊าะ

                   ได้รับรางวัล 
1 โล่รางวัล การเขียนโครงการนวัตกรรม (ระดับดี)
2 ผลงานนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน
ในผลงานเรื่อง ผลงานเรื่องผลิตภัณฑ์เอสเซนส์บำรุงผิวจากสารสกัดเปลือกตาลโตนดที่มีเบต้าเคโรทีน 
โดยมี อาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ และ ผศ.ดร.นิสาพร มูหะมัด 
ในการประกวดนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research Expo 2022)”